UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Krajina Kaina

Krajina Kaina

Nová básnická zbierka PhDr. Jozefa Puchalu, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ

Politologické ražniči

Politologické ražniči

Tradičné otváracie podujatie zimného semestra na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach – 26. 9. 2017 o 15:00 hod.

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

absolventov magisterských a bakalárskych študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
30. septembra 2017

Podeľte sa o svoj príbeh

Podeľte sa o svoj príbeh

Milí študenti a zamestnanci UPJŠ – bývalí a terajší účastníci programu Erasmus+, pri príležitosti 30.výročia programu Erasmus+ hľadáme inšpiratívne príbehy ľudí...

Viac než len škola

Viac než len škola

– propagačné video študentov 1. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

TU JE TVOJE MIESTO

TU JE TVOJE MIESTO

– propagačné video študentov 2. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi! nové